Сихівський район м. Львова. ДНЗ № 130 " Перлинка"

 

Сторінка логопеда

  

На базі нашого закладу працює логопедичний кабінет, де досвідчені вчителі- логопеди Чучман Галина Степанівна (Камянець-Подільський педагогічний університет, спеціаліст вищої категорії), Черник Ірина Омелянівна (Рівненський педагогічний інститут, спеціаліст І категорії)  здійснюють корекційну допомогу дітям дошкільникам.
   
   Метою роботи вчителя-логопеда є надання необхідної корекційної допомоги дітям з фонетичними порушеннями мовленнями. 
 
  Головним завданням діяльності вчителя-логопеда є планування і здійснення навчально-корекційної роботи з вихованцями які мають недоліки мовленнєвого розвитку.

 

   Вікові особливості розвитку мовлення дошкільників
     Мовленнєву компетенцію потрібно формувати в дітей вже з раннього віку. Задля цього потрібно лише дібрати адекватні методи і прийоми розвитку мовлення і навчання дітей рідної мови. Зміст і прийоми роботи з дітьми значно залежать від їхніх вікових особливостей.
     Так, для розвитку мовлення дітей 3-го року життя важливо використовувати різні режимно-побутові процеси, під час яких дорослий, спілкуючись з малюком, має:
- вправляти їх в називанні предметів, їхніх якостей, дій - кулька котиться, паперовий пароплав;
- учити дитину супроводжувати свої дії мовленням - "Вдягаю сорочку", "Мию руки";
- формувати в дитини здатність звертатися до дорослих і однолітків із проханням чи пропозиціями - "Дай, будь ласка, ведмежа", "Давай гратися машинками".
     Мовленнєві завдання у роботі з дітьми 4-го року життя значно ускладнюються.Тому в процесі ігор, спостережень, бесід слід не лише збагачувати й активізувати словниковий запас дитини, а й учити правильно узгоджувати слова в реченні.Поряд з цим слід працювати над формуванням звукової культури мовлення, вправляти дитину у правильній звуковимові.
     На 5-му році життя основну увагу  необхідно приділяти  розвитку діалогічного й монологічного мовлення, формуванню навичок культури мовлення.
     Дітей 6-го року життя слід навчати граматично правильного, чіткого, виразного мовлення. Дорослі мають звертати особливу увагу на помилки в мовленні дитини під час повсякденного спілкування. Для вироблення правильного темпу мовлення, закріплення вміння керувати силою голосу вивчають з дітьми скоромовки, чистомовки, лічилки тощо.
     Варто всіляко заохочувати мовленнєві успіхи дитини, адже це надає їй упевненості в своїх силах, активізує комунікативну діяльність, а отже, створює сприятливі умови для успішної підготовки до шкільного навчання.

 

      Під час виховання дітей вчитель-логопед та вихователі розв'язують завдання, що визначені  рограмою розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт" у напрямках розумового, фізичного та естетичного розвитку дітей. Але основним завданням є корекція мовного розладу та розвиток аспектів мовлення.
Завдання логопеда полягає не лише в подоланні мовленнєвих дефектів, але й у підготовці дитини-логопата до навчання в школі.
     
     Корекційна робота ставить за мету повністю або частково усунути дефект та підготувати дитину до успішного навчання в загальноосвітній школі.
     ФФНМ -- фонетико-фонематичне недорозвинення мовлення;
     НЗНМ -- нерізко виражена загальна недорозвиненість мовлення;
     ЗНМ --  загальний недорозвиток мовлення.
   Зміст корекційно-розвиваючої роботи вчителя-логопеда
виробляє і вправляє рухи артикуляційних органів;
 • готовить артикуляційний уклад до постановки звуків;
 • визначає послідовність постановки звуків від характеру мовленнєвих порушень;
 • працює над розвитком правильного мовного дихання дітей;
 • відбиває артикуляційний уклад певного звука, використовуючи відпрацьовані раніше рухи органів мовлення;
 • ставить звук (різними прийомами та методами);
 • закріплює поставлений звук у складах;
 • автоматизує поставлені звуки у словах, фразах, реченнях, словосполученнях, зв'язній мові;
 • проводить диференціацію звуків;
 • відпрацьовує граматичні форми.

 

  Форми роботи 

 1. Фронтальні логопедичні заняття.

 2. Підгрупові логопедичні заняття.

 3. Індивідуальні логопедичні заняття

  Поради батькам
 
Допомога в мовленнєвому розвитку дитини
Термін появи першого слова у дітей має великий діапазон. Не варто програмувати свою дитину на промовляння першого слова, фрази у чітко визначені вами терміни. Ще гірше, коли успіхи своєї дитини ви порівнюєте з мовленнєвим розвитком чужого однолітка, а то й меншого на кілька місяців. Це не трагедія, що інший такий балакучий. Справа в тому, що він – інший. Процес появи першого слова, фрази – індивідуальний, неповторний, темпи збагачення словника та терміни оволодіння ним у кожної дитини різний..
 
 • Частіше спілкуйтеся з дитиною.
 • Грайте з нею в ігри.
 • Проводьте бесіди, спостереження за оточуючим.
 • Розвивайте дитячий артикуляційний апарат. 
 • Розширюйте коло інтересів дитини.
 • Читайте та розглядайте книжки з яскравими малюнками.
 • Будьте зразком для дитини у власному мовленні.
 • Вживайте всі частини мови, засоби емоційного та інтонаційного забарвлення мовлення.
 • При спілкуванні з дитиною вводьте елементи новизни, пояснюючи незнайомі терміни, слова етикету, варіанти словозміни та словотворення. 
 • Не дозволяйте собі в присутності дитини ігнорувати звертання іншого дорослого. 
 • Не глузуйте з дитини, яка має вади мовлення, не перекривляйте її.
 • Не карайте дитину за те, що вона не в змозі виконати ваше мовленнєве завдання.
 • Під час спілкування з дитиною, використовуйте до обраної теми предмети, малюнки, атрибути, що відтворюють певні дії, складаються в сюжетну розповідь. 
 • Зважаючи на можливості своєї дитини, постійно задіюйте її досвід і виводьте на рівень порівнянь, аналогій, узагальнень, ототожнення, встановлення взаємозв’язків між предметами.
 • При спілкуванні робіть паузи для відповіді дитини, навіть якщо вона ще не говорить.
 • Купуйте (по можливості) та пропонуйте дитині іграшки, які впливають на її всебічний розвиток
 • Вчіть дитину спілкуватися, гратися з іншими дітьми.
 • Хваліть дитину за її намагання говорити.
 • Уважно слухайте її, якщо вона розповідає про свої справи.
 • Своєчасно виправляйте дитяче мовлення, вчасно звертайтеся до логопеда!
Дитина потребує визнання своїх мовленнєвих успіхів та схвалення їх усмішкою, дотиком, обіймами, оплесками, приємними словами. Не скупіться на такі прояви почуттів!