Сихівський район м. Львова. ДНЗ № 130 " Перлинка"

 

Педагогічний колектив

 "У вихованні все повинно базуватися на особистості вихователя, тому що виховна сила виливається тільки з живого джерела людської особистості."

Костянтин Ушинський

 

 

 

 

 

 

        Колектив    ДНЗ - це   колектив      однодумців,  робота яких підпорядкована  спільній меті -  виховання  всебічно-  розвиненої  творчої  особистості. 

       Педагог,  вихователь...  Про вихователів дитячого садка хочеться вести окрему розмову, бо вони першими прокладають дитині шляхи до знань, добра, краси, віри, надії і любові.
      Дитячий садок - це той світ, в якому дитина живе у найважливіший період для розвитку, і від того, як вона тут живе, залежить не тільки її майбутнє, але й майбутнє родини і всієї країни. Якщо дитина живе з похвалою, вона вчиться захоплюватись. Якщо живе з чесністю, вона вчиться справедливості. Якщо дитина живе в безпеці, вона вчиться вірити. Якщо дитина живе дружбою, вона вчиться знаходити у світі любов. Створити такий світ для дітей можуть тільки справжні майстри.

       За багаторічний період педагогічної діяльності в нашому закладі створено свій стиль, традиції та особливості організації навчально-виховного процесу.

      Метою роботи колективу є забезпечення цілісного розвитку дитини, розвиток її творчої спрямованості, розкриття потенціїний можливостей при збереженні дитячої субкультури та визнанні унікальності ролі дошкільного дитинства в становленні особистості.

      З 2012 року садок працює за  програмою навчання та виховання дітей "Українське дошкілля". Про грама відповідає стратегічним завданням дошкільної світи: реалізація особистнісно орієнтованої моделі дошкільної освіти, прилучення дітей до системи цінностей, культури, традицій українського народу, формування в дошкільників цілісної картини світу.

     Якісний склад педагогічного колективу:

Навчально-педагогічний процес у нашому садочку здійснюють 24вихователя, 1 вихователь методист,  2 музичні керівники, 3 логопеди, 1психолог, 1 фіз.інструктор. Станом на 01.09.2015року педагоги мають наступні кваліфікайні категорії: 7 тарифний розряд – 1 ос., 8 тарифний розряд – 1 ос.,9 тарифний розряд - 9 ос., спеціаліст ІІ категорії - 2ос., спеціаліст вищої категорії - 5 ос.

Кадровий склад закладу:

 

Проблема над якою працюють педагоги :

Вихователь-методист Лозинська О.З. -" Від інновіційного змісту освіти через професійну майстерність вихователя до формування творчої особистості дитини"

Вихователь Магиревич Г.М. "Розвиток пізнавльної активності дошкільника - успіх у навчанні"

Вихователь Цвик О.С. "Українська народна казка, як засіб розвитку мовлення у дітей дошкільного віку"

Вихователь Ковальчук Г.М. " Формування логіко-математичної компетентності дітей дошкільного віку"

Калитюк Я.Я " Дидактичні ігри та мовленнєві вправи, як звсіб збагачення дитячого мовлення"

Кламра Х.І. "Основи безеки життєдіяльності дітей дошкільного віку"

Бугір О.М. " Паростки моральності та зернята доброти"

Пліска О.С. " Безпека і охорона життя дітей дошкільного віку"

Лозинська І.В. "Християнське виховання в дошкільному закладі"

Корчинська О.В. " Громадянське виховання в дошкільному закаді"

Цьонь М.С. " Формування початкових математичних уявлень та розвиток логічного мислення"

Лісецькоа А.М. " Здоров'я в наших руках"

Соколова Я.Я. " Сенсорна культура і розумовий розвиток дитини раннього віку"