Сихівський район м. Львова. ДНЗ № 130 " Перлинка"

 

Методична робота

                      "ПЕДАГОГІКА СВОГО НАРОДУ НАЙМУДРІША"

                                                                                Софія Русова 

                                                 

                                                                                          
               

 

 

 

    Вихователь-методист дошкільного навчального закладу - Лознська Ольга Зеновіївна.Має повну вищу освіту.Кваліфікаційна категорія – спеціаліст вищої категорії.

   
    Методична робота в ДНЗ - це цілісна, заснована на дасягненнях науки й педагогічного досвіду, на конкретному аналізі навчально-виховного процесу система взаємозалежних дій і заходів, спрямованих на всебічне підвищення кваліфікації й професійної майстерності кожного вихователя, на розвиток і підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу в цілому, а в остаточному результаті на вдосконалення навчально-виховного процесу, досягнень оптимального рівня виховання й розвитку конкретних дітей.  

 

   Методична робота закладу спрямована на:

 

- вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного вихователя;
- стимулювання творчого потенціалу педагогів; 
- підвищення педагогічної культури педагогів; 
- вдосконалення педагогічної майстерності; 
- розвиток спеціальних умінь та навичок;
- формування навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності.

 

    Напрямки методичної роботи: 

 

•підвищення соціально – психологічної культури вихователів; 
• вдосконалення педагогічної майстерності; 
• сприяння в опануванні світовою та національною, мовою і побутовою культурою; 
• розвиток спеціальних умінь та навичок 


Принципи методичної роботи:
•педагогічна співпраця з вихователем; 
• робота в режимі довіри, доброзичливості;
• творча атмосфера , стимулювання творчої активності; 
• принцип допоміжно – регульованого контролю; 
• надання вихователеві права вибору; 
• системність методичних заходів; 
• принцип "Я – повідомлень” у спілкуванні; 
• щоденна допомога;

•випереджувальний характер методичної роботи   

 

   Зміст методичної роботи реалізується через такі форми: 

 

Колективні:
- інструктивно-методичні наради;
- педагогічні ради;
- педагогічні читання;
- теоретичні семінари;
- семінари-практикуми;
- колективні перегляди освітнього процесу

 

Групові:
- методичні об'єднання вихователів дошкільних груп;
- робота творчих груп;
- консультації

 

Індивідуальні:
-наставництво;
- самоосвіта;
- взаємовідвідування;
- робота над проблемними питаннями;

- атестація    

 

Осередком методичної роботи  в закладі є методичний кабінет:   

 

В методичному кабінеті закладу створені умови для організації методичної  роботи

Інформаційні матеріали:
- нормативні документи, інструктивно – методичні матеріали;
- матеріали з правової освіти;
- управління та контроль;
- ділові дані про педпрацівників ДНЗ;
- матеріали атестації педпрацівників;
- робота з батьками;
- матеріали участі ДНЗ в районних заходах;
- фото, відео – матеріали.
        Вся методична робота в дошкільному закладі підпорядкована систематичному плану роботи, який складається на основі глибокого аналізу за минулий навчальний  рік, комплексного вивчення результатів, здобутків, педагогічних знахідок. До річного планування залучаються всі працівники закладу, враховуючи їхню кваліфікацію, творчі здібності, можливості, їхні запити, побажання, зауваження. 

           Велика увага приділяється спрямуванню зусиль педагогічного колективу на реалізацію сучасного особистісно-орієнтованого підходу до дітей, який передбачає формування у дитини здібностей і бажання усвідомлювати себе як особистість. Ці домінуючі ідеї обговорюються на педагогічних радах, педагогічних читаннях, під час індивідуальних і групових консультацій. На їх основі здійснюється корекція педагогічного стилю роботи вихователів.