Сихівський район м. Львова. ДНЗ № 130 " Перлинка"

 Навчальний процес

     
 Одне з основних завдань дошкільної освіти - збереження та зміцнення фізичного, психічного і духоаного здоров'я дитини.

 

   Львівський дошкільний навчальний заклад № 130 у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про освіту", Законом Укріїни "Про дошкільну освіту", Конвенцією ООН про права дитини , Положенням про дошкільний навчальний заклад України, іншими нормативними актами та статутом ДНЗ.

  Навчвьний рік у дошкільному закладі починається 1-го вересня і закінчується 31 травня наступного року.

 З 1-го червня до 31-го серпня у дошкільному закладі проходить літньо - оздоровчий період.

 Дошкільний звклад здійснює свою дільність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

 

 

ЗАВДАННЯ НА 2016 - 2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

 

1.     Продовжити  роботу над формуванням моральної культури дитини – дошкільника на основі системи загальнолюдських і національних цінностей, навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми та дорослими людьми.

                                                  

                                                                                Базовий компонент дошкільної освіти:

                                                                             Освітня лінія «Дитина в соціумі»  

 

2.     Поглибити роботу педагогічного колективу над формуванням нового українця, що діє на основі національних та європейських цінностей, формуванням патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про благо свого народу. 

                                                             

                                                                           Базовий компонент дошкільної освіти:      

                                                                         Освітня лінія «Дитина в соціумі»   

 

3.     Спрямувати роботу педагогів на формування у дітей основ економічного мислення, усвідомленого відношення до праці, ефективного використання ресурсів та уміння орієнтуватись у різних життєвих ситуаціях.

                                                   

                                                                   Базовий компонент дошкільної освіти:      

                                                       Освітня лінія «Дитина у сенсорно-пізнавальному просторі»       

 

   

 

Конспект інтегрованого заняття в середній групі "Лісові мешканці"

Конспект інтегрованого заняття в середній групі "Іграшки"

Конспект занняття в старшій групі "Повітря, яким ми дихаємо"